Glöm inte mobilen för Nästan till Västerås 6 april!

Vi gör ett test av en systerklubbs lösning (tack Umeå!) för elektronisk stämpling. Alla kommer att få vanliga stämpelkort i papper vid start. Precis som vanligt. De som vill får gärna hjälpa klubben genom att parallellt med vanlig kort-stämpling vid kontroller även stämpla i mobilen.

Alla som är anmälda kommer att få instruktioner per epost om användarnamn och lösenord. De som vill testa framtiden följer instruktionerna där. Man går till www.vasterbottenbrevet.se/app och matar in sitt användarnamn och lösenord. Den som är lite nervös inför den nya tekniken kan checka in på Barkarby (startplatsen) redan från midnatt natten mellan fredag och lördag.

De som avstår från att köra på lördag kan följa loppet efter start genom att klicka på kronan nedan!

Där kan ni se vilka som startat och vilka tider som just er favorit passerar kontrollerna.

Följ Nästan till Västerås 200 km genom att klicka på kronan. En försmak av framtiden för de som vill, men vi kommer fortsätta ha papperskorten under överskådlig framtid. Lugn bara lugn.

https://vasterbottenbrevet.se/app/api/track/track/ca96a404-1aaa-4a6f-ab2e-e9286b7443c7

Elektroniska stämpelkort?!

Under 2024 kommer Randonneur Stockholm arrangera brevet-lopp. Precis som vanligt. Vi kommer att ha stämpelkort. Precis som vanligt. Det som inte kommer vara som vanligt är att vi inleder försök med elektroniska stämpelkort. Dessa kommer inte att ersätta pappers-korten under 2024, men kan göra det på sikt för vissa brevet-lopp. Det är en utmaning att skapa bra rutter och en begränsning som finns är att ”hörnen” på ett lopp behöver vara bemannade kontroller (för att kunna få en stämpel i kortet).

Det finns möjlighet för en arrangör att godkänna så kallad fotostämpling (eller kvitto från bankomat eller till och med vykort (!)), men dessa verifieringsmetoder innebär tyvärr ovälkommet merarbete för arrangörerna.
Med elektronisk stämpling (via en telefon) kan ”hörnen” läggas precis var som. All data som samlas in (tidpunkt och plats) kan med automatik föras in i resultatlistorna, och kanske coolast av allt är att stämplingstiderna kan göras tillgängliga i realtid på klubbens hemsida.

Styrelse för 2024

Årsmötet hölls som planerat den 21 mars. Inga stora överraskningar. Valberedningens förslag röstades igenom och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Efter att de i stadgarna föreskrivna punkterna var klara fortsatte samtalen. Vi pratade om banor, klubbkläder och elektroniska stämpelkort.

Täby som startplats finns kvar, men i ny regi för 2024. Erik Lönn och Magnus Eklund tar över ansvaret för starterna från Täby.

Ny i styrelsen för 2024 är Sanna Frost och hon kommer inom kort att presentera sig på hemsidan. Varmt välkommen! Övriga i styrelsen omvaldes.

Årsmötesprotokollet kommer att anslås på hemsidan när det är justerat av årsmötets på årsmötet valda justeringsmän.

Medaljer…

Efter årsmötet på torsdag 21 mars kan de som är närvarande hämta ut medaljer som inte kom med i det utskick som gjordes i slutet på januari. Det har i flera fall blivit fel (för få medaljer utskickade) och självklart skall de som betalat för medalj och fullföljt lopp få motsvarande medaljer. Rätt skall vara rätt.

Årsmötet 2024-03-21

Torsdagen den 21:a Mars 2024, med start kl 18:15, har Randonneur Stockholm årsmöte på Welcome Hotel Barkarby (https://maps.app.goo.gl/S9RYEVRnL5xzk8WR9)

Mail skall ha gått ut till alla medlemmar för att informera om att årsmötets handlingar finns på hemsidan.
Det finns inga inkomna motioner att behandla och styrelsen har inte hänskjutit någon fråga till årsmötet.

Röstlängden vid årsmötet utgörs av de som betalat medlemsavgiften för 2024. Den som ännu inte blivit medlem, eller ännu inte förnyat medlemskapet för 2024 behöver lösa detta innan årsmötet för att tas upp i röstlängden, dvs har rösträtt på årsmötet.

Årsmötets handlingar nedan.

Utdrag ur våra stadgar nedan.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första tre månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.
Årsmötes agenda

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Förslag till budget och verksamhetsplan samt fastställande av årsavgift
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 11. Val av ordförande
 12. Val av kassör
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Klubbkläder

Vi har tagit fram ett förslag på design enligt bilderna ovan. Information om hur man beställer kommer att skickas ut till klubbens medlemmar.
Vi har samarbete med Nalini och deras finare kollektion av kläder. De som hitintills provat har upplevt att storlekarna är ”lite små”, och det beror på att provkollektionen är Nalinis ”race fit”.
Byxor med sidoficka och premium långdistans-pad med riktigt hög densitet.
Tröjorna är kortärmade och långärmade med flossade insidor, samt väst med mycket ventilation och öppen rygg för att lätt komma åt ryggfickorna på tröjan. Övergången mellan svart och blått på överkroppen är riktigt snygg! Notera att det är i vänster ryggficka man lägger frukt. Risgrynskorven passar bra i höger ryggficka.

Det finns en uppsättning kläder för storleksprov och känna/klämma på Jarla cykel, Rådmansgatan.
Kom gärna på förmiddagar och fråga efter Magnus.

Årsmötet 2023

Årsmötet hölls 2023-03-31 och var välbesökt men ganska händelselöst. Det fanns inga motioner och inga av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor. Styrelsen fick ansvarsfrihet, valberedningens förslag gick igenom och det fanns inga övriga frågor som diskuterades på mötet. Efter mötet fanns möjlighet att prata om PBP-transport, stämpelkort och några tog tillfället att besöka hotellets bar och/eller restaurang.

Ett stort tack till Lisa, Johan och Göran som lämnar styrelsen och ett tack förväg till Åsa och Henrik som utgör valberedning. Vi välkomnar Marie Inkinen, Sture Svahn och Mange Eweman till styrelsen för Randonneur Stockholm.

Styrelsen under 2022. Avgående styrelseledamöter håller i blommor på bilden. Per Erik Rosén som inte var med på årsmötet 2023.
Delar av den nya styrelsen. Marie Inkinen är inte med och inte heller Per Eric Rosén.

Läget angående medaljer och brevetkort

I november (2022) gjordes ett utskick av brevetkort och medaljer för säsongerna 2020 och 2021, d.v.s. för lopp fram t.o.m. oktober 2021. Vi skulle i samband med detta vilja informera om några saker.

 • Korten för loppen från Södertälje under säsongen 2020 förefaller ha försvunnit i samband med en brand. Korten har inte brunnit upp, men de har efter branden inte återfunnits. Tyvärr är nog sannolikheten låg att de kommer att komma tillrätta. Om de gör det kommer vi dock förstås att skicka ut dem.
 • Några har inte fått de medaljer som de betalt för. Detta p.g.a. att vi helt enkelt inte hade tillräckligt med medaljer. Vår målsättning är att korrigera detta i samband med utskick av medaljer och kort för säsongen 2022, något vi hoppas kunna göra i början av nästa år.
 • Vi har inte skickat ut några SR-medaljer för 2020 och 2021. Vi har medaljerna men vid utskickstillfället rådde viss oklarhet kring vilka som skulle ha dessa. Vi har nu rett ut detta och räknar med att skicka ut dem i samband med utskicket för 2022-loppen.

Är det så att ni saknar medaljer eller kort från säsongen 2020 eller 2021 får ni gärna meddela oss detta, lämpligen genom att skicka ett mejl till info@randonneurstockholm.se

Randonneur Stockholm på Zwift!

Nämen hoppla! En kul nyhet för er som cyklar inomhus på vintern, nu finns Randonneur Stockholm på Zwift. 

OBS! Det här är inget aprilskämt, i så fall skulle vi ha släppt nyheten igår.

I vintras gjorde Zwift det möjligt att skapa klubbar och på så sätt kunna arrangera egna events och roliga utmaningar. Eventen dyker då upp i eventlistan som ala andra lopp och gruppcyklingar men det är endast för medlemmar i den aktuella klubben. Just nu när våren är här och sommaren väntar runt hörnet så kanske det inte känns så jättelockande med innecykling, men när sommaren har gått och brevetkalendern är tom så kommer vi kunna fortsätta att cykla tillsammans. Vad vi hittar på får växa fram under hösten. Vi kanske har en stående runda varje lördag eller söndag som man kan ansluta till eller så kanske vi blir helt galna och arrangerar en brevetserie i Watopia. Vi är många som kan hitta på roliga och dumma saker så det kommer nog lösa sig. 

Hur gör man för att gå med i Randonneur Stockholm på Zwift då? Jo, man börjar med att vara medlem i den riktiga klubben. Leta upp mig, Johan Mölleborn i Zwift Companion och följ mig. Man måste tydligen följa den som håller i klubben. Sen mailar, sms:ar eller messar man mig, bigmollo@hotmail.com så letar jag upp er i Zwift Companion och lägger in er i klubben. Det här är alltså endast för er som är medlemmar i Randonneur Stockholm. 

/Ordförande Mölleborn