Medaljer…

Efter årsmötet på torsdag 21 mars kan de som är närvarande hämta ut medaljer som inte kom med i det utskick som gjordes i slutet på januari. Det har i flera fall blivit fel (för få medaljer utskickade) och självklart skall de som betalat för medalj och fullföljt lopp få motsvarande medaljer. Rätt skall vara rätt.