Styrelse för 2024

Årsmötet hölls som planerat den 21 mars. Inga stora överraskningar. Valberedningens förslag röstades igenom och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Efter att de i stadgarna föreskrivna punkterna var klara fortsatte samtalen. Vi pratade om banor, klubbkläder och elektroniska stämpelkort.

Täby som startplats finns kvar, men i ny regi för 2024. Erik Lönn och Magnus Eklund tar över ansvaret för starterna från Täby.

Ny i styrelsen för 2024 är Sanna Frost och hon kommer inom kort att presentera sig på hemsidan. Varmt välkommen! Övriga i styrelsen omvaldes.

Årsmötesprotokollet kommer att anslås på hemsidan när det är justerat av årsmötets på årsmötet valda justeringsmän.