Elektroniska stämpelkort?!

Under 2024 kommer Randonneur Stockholm arrangera brevet-lopp. Precis som vanligt. Vi kommer att ha stämpelkort. Precis som vanligt. Det som inte kommer vara som vanligt är att vi inleder försök med elektroniska stämpelkort. Dessa kommer inte att ersätta pappers-korten under 2024, men kan göra det på sikt för vissa brevet-lopp. Det är en utmaning att skapa bra rutter och en begränsning som finns är att ”hörnen” på ett lopp behöver vara bemannade kontroller (för att kunna få en stämpel i kortet).

Det finns möjlighet för en arrangör att godkänna så kallad fotostämpling (eller kvitto från bankomat eller till och med vykort (!)), men dessa verifieringsmetoder innebär tyvärr ovälkommet merarbete för arrangörerna.
Med elektronisk stämpling (via en telefon) kan ”hörnen” läggas precis var som. All data som samlas in (tidpunkt och plats) kan med automatik föras in i resultatlistorna, och kanske coolast av allt är att stämplingstiderna kan göras tillgängliga i realtid på klubbens hemsida.