Årsmötet 2023

Årsmötet hölls 2023-03-31 och var välbesökt men ganska händelselöst. Det fanns inga motioner och inga av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor. Styrelsen fick ansvarsfrihet, valberedningens förslag gick igenom och det fanns inga övriga frågor som diskuterades på mötet. Efter mötet fanns möjlighet att prata om PBP-transport, stämpelkort och några tog tillfället att besöka hotellets bar och/eller restaurang.

Ett stort tack till Lisa, Johan och Göran som lämnar styrelsen och ett tack förväg till Åsa och Henrik som utgör valberedning. Vi välkomnar Marie Inkinen, Sture Svahn och Mange Eweman till styrelsen för Randonneur Stockholm.

Styrelsen under 2022. Avgående styrelseledamöter håller i blommor på bilden. Per Erik Rosén som inte var med på årsmötet 2023.
Delar av den nya styrelsen. Marie Inkinen är inte med och inte heller Per Eric Rosén.