Årsmötet 2024-03-21

Torsdagen den 21:a Mars 2024, med start kl 18:15, har Randonneur Stockholm årsmöte på Welcome Hotel Barkarby (https://maps.app.goo.gl/S9RYEVRnL5xzk8WR9)

Mail skall ha gått ut till alla medlemmar för att informera om att årsmötets handlingar finns på hemsidan.
Det finns inga inkomna motioner att behandla och styrelsen har inte hänskjutit någon fråga till årsmötet.

Röstlängden vid årsmötet utgörs av de som betalat medlemsavgiften för 2024. Den som ännu inte blivit medlem, eller ännu inte förnyat medlemskapet för 2024 behöver lösa detta innan årsmötet för att tas upp i röstlängden, dvs har rösträtt på årsmötet.

Årsmötets handlingar nedan.

Utdrag ur våra stadgar nedan.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första tre månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.
Årsmötes agenda

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Förslag till budget och verksamhetsplan samt fastställande av årsavgift
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 11. Val av ordförande
 12. Val av kassör
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Nu blir det lopp

Nu kan vi äntligen börja med årets breveter från våra fyra startplatser. Först ut är två turer nu på lördag: en 20-milare från Södertälje och en 30-milare från Uppsala.

Anmäl er här.

Kom ihåg bara att vi behöver fortsätta vara försiktiga, så vi håller ner smittspridningen. Därför gäller för våra breveter i sommar: 

1. Stanna hemma om du är minsta sjuk.
2. Stämpla åt varandra eller använd er av fotostämpling. Gå endast in i affärer och liknande för att handla. Handla gärna åt varandra.
3. Cykla inte i större klungor.
4. Håll avstånd på kontroller och vid start och mål.
5. Antal platser kan vara begränsat, först till kvarn gäller. Vi reserverar oss också för att kunna behöva släppa iväg en mindre grupp i taget från start.

Vi återkommer med fler brevetlopp inom kort och uppdaterar hemsidan så snart planeringen är klar. Stay tuned!

Ny hemsida

Här är Randonneur Stockholms nya webbsida:

 • Ungefär samma information och funktioner som den gamla hemsidan
 • En egen domän: randonneurstockholm.se (med fungerande SSL-certifikat)
 • Ett nytt system för att hitta och anmäla sig till våra lopp
  • Det går att se vilka som är anmälda till resp. lopp
  • Direktlänkar till resp. lopps tråd på Happyride.
  • GPS-spåren hanteras i egen regi (ej på en extern tjänst typ gpsies/rwgps)