Läget angående medaljer och brevetkort

I november (2022) gjordes ett utskick av brevetkort och medaljer för säsongerna 2020 och 2021, d.v.s. för lopp fram t.o.m. oktober 2021. Vi skulle i samband med detta vilja informera om några saker.

  • Korten för loppen från Södertälje under säsongen 2020 förefaller ha försvunnit i samband med en brand. Korten har inte brunnit upp, men de har efter branden inte återfunnits. Tyvärr är nog sannolikheten låg att de kommer att komma tillrätta. Om de gör det kommer vi dock förstås att skicka ut dem.
  • Några har inte fått de medaljer som de betalt för. Detta p.g.a. att vi helt enkelt inte hade tillräckligt med medaljer. Vår målsättning är att korrigera detta i samband med utskick av medaljer och kort för säsongen 2022, något vi hoppas kunna göra i början av nästa år.
  • Vi har inte skickat ut några SR-medaljer för 2020 och 2021. Vi har medaljerna men vid utskickstillfället rådde viss oklarhet kring vilka som skulle ha dessa. Vi har nu rett ut detta och räknar med att skicka ut dem i samband med utskicket för 2022-loppen.

Är det så att ni saknar medaljer eller kort från säsongen 2020 eller 2021 får ni gärna meddela oss detta, lämpligen genom att skicka ett mejl till info@randonneurstockholm.se

Covid-19-situationen och loppen

Eftersom rådande situation med tillhörande restriktioner på max 8 deltagare vid arrangemang gör det svårt för oss att arrangera våra lopp så är alla lopp tillsvidare inställda.

Vi går ut med ny information så snart läget ändras, och kommer då att planera in nya lopp som läggs upp i kalendern.