Vad händer om jag har kört för långsamt?

Missar man tiden in till mål så räknas inte loppet som godkänt och kommer då inte att registreras. Missar man maxtiden till en kontroll och har en godtagbar förklaring så kan loppet bli godkänt såvida man håller maxtiden. Detta kan t.ex. vara att man har hjälpt en kamrat i samband med olycka eller större oförutsett cykelhaveri.