Hur fort får man cykla?

Brevetloppen är inga tävlingslopp därför finns även mintider. För en vanlig motionär är detta sällan ett problem förutom möjligtvis vid första kontrollen och medvind. Maximalt tillåtna snitthastighet till första kontrollen är 34 km/h.