Hur lång tid har man på sig?

Maxtiderna för breveterna är 13,5 h för 20 mil, 20 h för 30 mil, 27 h för 40 mil, 40 h för 60 mil, och 75 h för 100 mil.