Är det risk för att jag behöver köra själv?

Det är inte troligt att du behöver köra själv om du inte vill, men man måste räkna med att det kan hända. Innan första kontrollen är grupperna inte så tydliga och då är det inte säkert att någon stannar. Likaså kan det vara för tungt att vara den svagaste länken. Ibland är det skönast att bara be gruppen köra på och lunka på i egen takt tills bakomvarande grupp kommer ifatt.