Vad gör man på kontrollen?

Stämpla alltid först så att du inte glömmer det. Vanligen försöker man äta något på varje kontroll, fika eller mat efter behov. Tänk på att det går åt mycket energi så snåla inte med energiintaget. Ett annat syfte med kontrollen är att fylla flaskor, kissa, spänna växelvajer och andra saker som känns viktiga. Mycket ska hinnas med så se upp med att inte bli fast på kontrollen för länge. Tänk taktiskt: fyll flaskor och kissa när man väntar på maten.

Stannar man och äter någonstans?

Man äter normalt alltid någonting på varje kontroll och på vissa kontroller brukar vi äta lunch och middag. Se till att få i dig tillräckligt med energi för annars går det långsamt.

Finns det någon service på kontrollerna?

Kontrollerna är egentligen bara en ort som man ska stämpla på. Det brukar vara en bensinstation eller restaurang som får hjälpa till med stämpeln. Ingen arrangerad service alltså, men oftast gott om ställen att köpa mat och dryck på.

Hur stämplar man?

Stämpelkortet som man fick vid start ska berikas med en stämpel från orten och en notering av klockslag. Det behöver inte vara någon speciell stämpel, funkar bra med tvättomat- eller rikskupongstämpel, ett kvitto eller bara en signatur från någon på orten. Varje kontroll har en min- och maxtid. Om inget oväntat händer brukar det inte vara några problem att hålla sig inom maxtiden, men se upp med sovstoppen på 60- och 100-mila så att du inte bommar kontrollen efter. Mintiden brukar bara kunna bli ett problem på första kontrollen om man har medvind och starka ben.

Är det risk för att jag behöver köra själv?

Det är inte troligt att du behöver köra själv om du inte vill, men man måste räkna med att det kan hända. Innan första kontrollen är grupperna inte så tydliga och då är det inte säkert att någon stannar. Likaså kan det vara för tungt att vara den svagaste länken. Ibland är det skönast att bara be gruppen köra på och lunka på i egen takt tills bakomvarande grupp kommer ifatt.

Finns det fartgrupper?

Det finns normalt inga arrangerade fartgrupper. Grupperna bildas spontant och det händer ofta att man byter grupp under loppet.

Varför måste jag föranmäla mig?

Det är viktigt att stämpelkorten är korrekt ifyllda. Erfarenheten visar att det är många som lämnar in kort utan namn och adress om vi inte hjälper till med de Vi förbereder etiketter innan loppet för att få en smidig start, att fylla i alla uppgifter på plats tar för lång tid. Är du osäker på om du ska delta (t.ex. rädd för regn) är det bättre att anmäla sig och inte komma till start än att komma oanmäld.